Renki Kebab

Contact

Restauracja RenkiFood

Aleje Zygmunta Krasińskiego 5, 64-100 Leszno

 

kontakt w sprawach firmowych

tel. 696 320 701
biuro@renkifood.pl
www.renkifood.pl

Jesteśmy na Facebooku

 

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Jiyan Sp. z o.o..