Renki Kebab

Contact

Jiyan Sp. z .o.o.

ul. Garbary 2A, 62-067 Rakoniewice

tel. 798-667-335
biuro@renkifood.pl
www.renkifood.pl

Jesteśmy na Facebooku

 

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Jiyan Sp. z o.o..